מגרסות גדולות

מגרסות גדולות בעלות כושר עיבוד ונפח עבודה גדול

קטגוריה:

מגרסות גדולות – דגם למגרסה מסיבית ואיכותית.

בעלת כושר עיבוד ונפח עבודה גדול.

מיועדת לעבודות מסיביות ומאומצות.

יכולת גריסה בין 400-1400 ק"ג לשעת עבודה.