מגרסות אישיות

מגרסות אישיות המותאמות לעבודה בצמוד למכונת הזרקה

קטגוריה:

מגרסות אישיות – מגרסה המותאמת לעבודה בצמוד למכונת הזרקה.

למגרסה פתח עליון המיועד לעבודה עם רובוט, מניפולטור או מסוע.

בנוסף, פתח שחרור חומר תחתון המיועד לעבוד עם שסתום פרופורציונלי, המאפשר החזרת החומר למכונת ההזרקה בזמן עבודה.