מחזור וגריסה

מגרסות אישיות

מגרסות אישיות המותאמות לעבודה בצמוד למכונת הזרקה

מגרסות שקטות

מגרסות לחומרים קשים ורכים השקטות ב60% יותר ממגרסות רגילות

מגרסות גדולות

מגרסות גדולות בעלות כושר עיבוד ונפח עבודה גדול